آراد ...فرشته ی زیبا

اینم عکسهایی از شیطنتهات و کارهای مورد علاقت

پا تو کفش بزرگترا به این می گن!...قربون پاهای خوشگلت عزیزم فدای اون انگشت کوچیکت که اندازه ی بقیه ی  انگشتاته!!! بالاخره اون بالا دستگیرت کردم آراد کجاست؟! دالی این عکست رو می دوستم اگر دیدی آرادی بر دیواری تکیه کرده  ....بیخود کرده که عاشق شده! چون عادت داری رو شکم می خوابی نمی تونم موهاتو اینجا کوتاه کنم (تو خونه رو تابت که می خوابی کوتاه می کنم) برای همین چتریات بلند شده و نانا برات گل سر زده منم  تصمیم گرفتم موهاتو ببندم  کلی هم بهت میومد  ..دم موشی شد! علاقه به کمد پارچه ایه ا...
12 شهريور 1392