آراد ...فرشته ی زیبا

روزانه های خونه ی جدید

عزیزم بالاخره در تاریخ  14 آبان اسباب کشی کردیم شبونه وسایل رو بردیم و  صبح  روز بعد با ناناجون رفتیم چیدیم  و چون هنوز تلفن نداریم و من با لب تاب برات می نویسم  برای همین این مدت نتونستم برات بنویسم  از دوست خوبی که  پرسیده بودن چرا دیگه نمی نویسم ممنون که پیگیر ماست و ما رو می خونه از وقتی رفتیم خونه ی جدید  شما با سرویس رفت و آمد می کنی به مهدی. در کل عاشق مهد هستی  و ارزیابیهای آخرش رو هم  به خوبی بدون غلط انجام میدی و تو مهد ازت راضین بریم سراغ عکسات بقیه ی توضیحات رو زیر عکسها میدم بعد از سه سال اتاق دار شدی دوباره  اینم اتاقت عزیزم ...
22 آذر 1396
1