آراد ...فرشته ی زیبا

بالاخره یه جورایی رسیدیم + خبرای عالی

عشقم عزیز دلم تصمیم گرفتم دیگه عکسهای قبلی رو بیخیال بشم و خودمو اسیر اونا نکنم چون به خاطر اونا همینطوری دارم روزانه ها ی زندگیتو از دست میدم برای همین تصمیم گرفتم از امروز برات بنویسم با عکسهای امروز تا بعدا هر وقت شد سر فرصت برات عکسها ی جامونده رو بذارم خوب گل پسرم دو روز پیش روز پسر بود عشقم روزت مبارک خوشحالم که پسر دارم خوشحال ترم تو رو دارم یه خبر بی نظیر دارم بالاخره خونمونو تحویل دادن یعنی هر چقدر از خوشحالیم بگم کمه هنوز  بعد از یک هفته که از تحویلش گذشته باورم نمیشه انگار همش خوابه همون روزی که تحویل دادن رفتیم با شیرینی تو خونه دلم می خواست دیوارهاشو ببوسم بغلش کنم بالاخره بعد از دو سال و ...
29 شهريور 1396
1