آرادآراد، تا این لحظه 6 سال و 2 ماه و 18 روز سن دارد

آراد ...فرشته ی زیبا

عکسهای اردیبهشت قسمت دوم (کاشان و تولد نوژان و عقد سوگل)

لباسهایی که از بازار و فروشگاه ایرانیان و سی گل از کاشان برات خریدم   شما و پسر داییه من در کاشان که برای مراسم عقد از تهران اومده بودن در حال خوردن بستنی نونی در کاشان چند روز قبل از مراسم   و من در کاشان شما و نویان و نوژان نوه ها ی داییم) که از تهران اومده بودن خونه ی مامان جون من کاشان عشقم   بابا وحید همچنان عزادار و ناناجون و مامان جون من در تولد نوژان کاشان نوژان نوه ی داییم) شما هم که سمت چپ هستی ...
23 خرداد 1396

عکسهای اردیبهشت قسمت اول(قمصر)

قبل از رفتن به کاشان و تست لباسهای عید پارسال     قمصر در کاشان خونه ی مامان جون من آماده برای رفتن به قمصر عشق منیییی با اکیپ قمصر  رفتیم کاشان و کاشان گردی کردیم اینجا هم حمام علویه شما و ناناجون و باباوحید. که بابا وحید رو می بینی که عزادار پسر عموشه   قیافت بعد از خوردن هات چاکلت با همون اکیپ رفتیم مراسم سال یکی از فامیلهای مشترکمون در چهل تن کاشان سر خاک بابا بزرگم در همان مکا...
23 خرداد 1396
1