آراد ...فرشته ی زیبا

چند تا خبر خوب....

93/11/13 عزیزم خوب بر خلاف تصورم که فکر می کردم وقتی برای سر زدن به وبلاگت پیدا نمی کنم  انگار وقت پیدا کردم و سرم شلوغ نبود ! کم کم دارم کارای اسباب کشی رو شروع می کنم و در همین راستا جمعه ی همین هفته با بابات و شما رفتیم پارکینگ برای خالی کردن انباری! البته من دوست نداشتم شما باشی ولی کسی نبود نگهت داره! خدا رو شکر که خدا بود! خدا برامون نگهت داشت و تو اصلا" اذیت نکردی ! چون با دوچرخه و رورویکی که از انباری در آوردیم حسابی مشغول شده بودی و اصلا" نفهمیدیم که هستی  البته یکی دو بار سر از کوچه در آوردی  که برت گردوندیم ! خیلی هم سریع کارمون تموم شد و وسایل انباری که زیاد هم بودن&...
13 بهمن 1393
1